časopisi, medicinski

traži dalje ...

časopisi, medicinski, periodične publikacije iz područja biomedicinskih znanosti. Donose izvorne znanstvene radove, stručne radove i kazuističke priloge, rasprave o staleškim pitanjima, vijesti, prikaze knjiga i dr. Prema namjeni, ima časopisa za liječnike (kako opće prakse tako i specijaliste), studente medicine, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, te za široke krugove čitatelja (popularni i zdravstveno-prosvjetni časopisi). Časopise izdaju staleška medicinska društva, znanstveno-istraživačke medicinske institucije, pojedine bolnice i medicinski centri, tvornice farmaceutskih proizvoda i dr. Najstariji opči znanstveni časopisi, koji su donosili medicinske članke, javljaju se u XVII. st., kad se (1637) pokreće i prvi časopis posvećen isključivo medicini. U nas su najstariji medicinski časopisi „Srpski arhiv za celokupno lekarstvo" (pokrenut 1874) i „Liječnički vjesnik" (1877). Danas se računa da u svijetu izlazi oko 10 000 časopisa, od kojih neki svoj kontinuitet imaju još od početka prošlog stoljeća. Od XIX. st. do danas gotovo cijela povijest medicinskih otkrića zabilježena je baš na stranicama časopisa.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1992.

Citiranje:

časopisi, medicinski. Medicinski leksikon (1992), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://medicinski.lzmk.hr/clanak/casopisi-medicinski>.