rabdovirusi

traži dalje ...

rabdovirusi, virusi porodice Rhabdoviridae koja ima dva roda virusa (Vesiculovirus i Lyssavirus); veličine su 180×75 nm, u obliku štapića ili revolverskog zrna; sadrže jednolančanu RNK. Vezikulovirusi su rašireni u životinja i biljaka, u ljudi i životinja izazivaju vezikularni stornatitis. Virus rabijesa (lyssa) na temperaturi od 56°C uništava se za 1 h, a osušen izdrži mnogo dulje. Općenito je osjetljiv prema faktorima vanjske sredine. Neki sojevi virusa bjesnoće (rabiesa) razmnožavaju se na korioalantoisnoj membrani i u nekim drugim dijelovima embrijskih kokošjih jaja. Ulični virus se teže kultivira nego virus fixe. Virus rabijesa izaziva bijesnilo u kanida, ali se prenosi i na druge kralješnjake kao i na čovjeka. Oboljenje od rabijesa može se spriječiti cijepljenjem osoba koje su ugrizle bijesne životinje. Danas se primjenjuju cjepiva pripremljena diploidnim ljudskim stanicama, koja su vrlo nisko reaktogena, za razliku od prijašnjih cjepiva koja.su ponekad izazivala teške komplikacije (encefalitis).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1992.

Citiranje:

rabdovirusi. Medicinski leksikon (1992), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://medicinski.lzmk.hr/clanak/rabdovirusi>.