radioizotopi

traži dalje ...

radioizotopi, nestabilni izotopi čije se atomske jezgre raspadaju i odašilju korpuskularno zračenje (npr. alfa-zračenje ili beta-zračenje) ili elektromagnetsko zračenje (npr. gama-zračenje). Raspad karakterizira tzv. vrijeme poluraspada (T1/2), potrebno da se u uzorku raspadne polovica nestabilnih atoma. U medicini se radioizotopi upotrebljavaju kao zatvoreni i otvoreni izvori zračenja. Zatvorenim izvorom bolesnici se ozračuju izvana u svrhu liječenja. Otvoreni izvori daju se bolesnicima u obliku pripravaka (→ radiofarmaci) u dijagnostičke i terapijske svrhe. Otvoreni izvori se koriste u dijagnostici i bez davanja bolesnicima, npr. u radioimunološkim analizama. Radioizotopi se proizvode u nuklearnom reaktoru, rjeđe u ciklotronu gdje nastaju kao posljedica nekog nuklearnog procesa.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1992.

Citiranje:

radioizotopi. Medicinski leksikon (1992), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 25.5.2024. <https://medicinski.lzmk.hr/clanak/radioizotopi>.