A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

naboj
naboj → nagnječina ...

N-acetilpepstatin
N-acetilpepstatin → antihipertenzivna sredstva ...

NAD
NAD → nikotinamid-adenin-dinukleotid ...

nadazol
nadazol → antiandrogeni ...

nadbubrežna žlijezda
nadbubrežna žlijezda (gl. suprarercalis), endokrina žlijezda, paran organ smješten u retroperitonejskom ...

NADH
NADH → nikotinamid-adenin-dinukleotid ...

nad ja
nad ja (super-ego), jedan od triju osnovnih stupnjeva strukture ličnosti po psihodinamičkom (psihoanalitičkom) ...

nadlaktica
nadlaktica (brachium), proksimalni dio gornjeg ekstremiteta, čiju granicu prema ramenu čini insercijska ...

nadlaktična kost
nadlaktična kost (humerus), sastoji se od proksimalnog i distalnog kraja te dijafize (tijela). Na ...

nadolol
nadolol → betablokatori ...

slovo n: pronađenih odgovora: 531; vrijeme izvršavanja upita: 21 ms