A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

truncus brachiocephalicus
truncus brachiocephalicus, polazi od arcus aortae, grana se u arteria thyreoidea ima., arteria carotis ...

truncus celiacus
truncus celiacus, polazi od aorte abdominalis, grana se u arteria gastrica sin., arteria hepatica ...

truncus costocervicalis
truncus costocervicalis, polazi od arteria subclavia, grana se u arteria cervicalis profunda i arteria ...

truncus pulmonalis
truncus pulmonalis, polazi od desnog ventrikula, grana se u arteria pulmonalis dext. i arteria pulmonalis ...

truncus thyreocervicalis
truncus thyreocervicalis, polazi od arteria subclavia, grana se u arteria thyreoidea inferior, arteria ...

T3
T3 → tiroksin ...

T4
T4 → tiroksin ...

taban
taban (planta pedis, regio plantaris), dio stopala koji se oslanja na podlogu. Ima izrazito debelu ...

Tabanidae
Tabanidae → obad ...

tabes dorzalis
tabes dorzalis (tabes dorsalis), veoma rijetka komplikacija sifilisa, dolazi u manje od 3% bolesnika, ...

slovo t: pronađenih odgovora: 800; vrijeme izvršavanja upita: 24 ms