A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

GABA
GABA → gamaaminomaslačna kiselina ...

gabob
gabob → antiepileptici ...

gad
gad → riđovka ...

gadolinij
gadolinij (Gd), kemijski element, at. broj 64, at. mase 157,25, iz skupine lantanida. Zbog paramagnetičnih ...

galaktani
galaktani → polisaharidi ...

galaktin
galaktin → prolaktin ...

galaktografija
galaktografija, rendgenska metoda prikazivanja mliječnih kanala ženske dojke pozitivnim kontrastnim ...

galaktokinetik
galaktokinetik → oksitocin ...

galaktoreja
galaktoreja, trajno lučenje mlijeka, neovisno o trudnoći i dojenju. Nastaje kao posljedica tumora ...

galaktoza
galaktoza (krat. Gal), jednostavan šećer (monosaharid), aldoheksoza, C6H12O6, stereoizomeran s glukozom, ...

slovo g: pronađenih odgovora: 465; vrijeme izvršavanja upita: 28 ms